Bài 36 trang 78 sgk toán 6 tập 1 - Bài 36. Tính:a) 126 + (-20) + 2004 + (-106);b) (... DeHocTot.com

Bài 36 trang 78 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 36. Tính:

a) 126 + (-20) + 2004 + (-106);

b) (-199) + (-200) + (-201).

Bài giải:

a) 126 + (-20) + 2004 + (-106) = 2004 + 126 + [(-20) + (-106)] 

= 2004 + 126 + [- (20 + 106)] = 2004 + 126 + (-126)

= 2004 + [126 + ( - 126)] = 2004 + 0 = 2004.

b) (-199) + (-200) + (-201) = - (199 + 200 + 201)

= - (199 + 201 + 200) = - [(199 + 201) + 200] = - (400 + 200) = -600.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay