Bài 37 - Trang 23 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2 - 37. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.a)... DeHocTot.com

Bài 37 - Trang 23 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


37. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

a) \(\frac{-11}{13}<\frac{...}{13}<\frac{...}{13}<\frac{...}{13}<\frac{-7}{13};\)

b) \(\frac{-1}{3}<\frac{...}{36}<\frac{...}{18}<\frac{-1}{4}.\)

Giải.

a) Vì -11 < -10 < -9 < -8 < -7 nên:

    \(\frac{-11}{13}<\frac{-10}{13}<\frac{-9}{13}<\frac{-8}{13}<\frac{-7}{13}\) .

b) Quy đồng mẫu các phân số ta có: \(\frac{-12}{36}<\frac{...}{36}<\frac{...}{36}<\frac{-9}{36}.\)

Vì -12 < -11 < -10 < -9 nên ta có:

   \(\frac{-12}{36}<\frac{-11}{36}<\frac{-10}{36}<\frac{-9}{36}.\) hay  \(\frac{-1}{3}<\frac{-11}{36}<\frac{-5}{18}<\frac{-1}{4}.\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay