Bài 37 trang 87 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2 - Bài 37. Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên mộ... DeHocTot.com

Bài 37 trang 87 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Toán


Bài 37. Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết rằng \(\widehat{xOy}\)=30, \(\widehat{xOz}\)= 1200.

a) Tính số đo góc yOz.

b) Vẽ tia phân giác Om của \(\widehat{xOy}\),tia phân giác On của \(\widehat{xOz}\). Tính số đo góc mOn

Hướng dẫn: 

a) Tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz, từ đó tính được:

\(\widehat{yOz}\)= 1200- 300= 900

b) Tia Om nằm giữa hai tia Ox,On, từ đó tính được

\(\widehat{mOn}\)=  600- 150= 450de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay