Bài 38 - Trang 23 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2 - 38. a) Thời gian nào dài hơn: \(\frac{2}{3}\... DeHocTot.com

Bài 38 - Trang 23 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


38. a) Thời gian nào dài hơn: \(\frac{2}{3}\)h hay \(\frac{3}{4}\)h ?

     b) Đoạn thẳng nào ngắn hơn : \(\frac{7}{10}\)m hay \(\frac{3}{4}\)m ?

     c) Khối lượng nào lớn hơn: \(\frac{7}{8}\)kg hay \(\frac{9}{10}\) ?

     d) Vận tốc nào nhỏ hơn : \(\frac{5}{6}\) km/h hay \(\frac{7}{9}\) km/h ?

     Hướng dẫn giải: Quy đồng mẫu.

     ĐS.            a) \(\frac{2}{3}\)h < \(\frac{3}{4}\)h ;                     b) \(\frac{7}{10}\)m < \(\frac{3}{4}\)m ;

                     c) \(\frac{7}{8}\)kg < \(\frac{9}{10}\)kg ;               d) \(\frac{5}{6}\) km/h > \(\frac{7}{9}\) km/h .



de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay