Bài 39 trang 116 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 - Bài 39. Vẽ hình 38 vào vở rồi vẽ tiếp... DeHocTot.com

Bài 39 trang 116 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Toán


Bài 39. Vẽ hình 38 vào vở rồi vẽ tiếp các đoạn thẳng AE,BD cắt nhau tại I và vẽ các đoạn thẳng AF, CD cắt nhau tại K. Vẽ các đoạn thẳng BF, CE cắt nhau tại L.

Kiểm tra xem các điểm I,K,L có thẳng hàng hay không.

Giải

Ba điểm I, K, L thẳng hàng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay