Bài 4 - Trang 6 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2 - 4. Viết các phép chia sau dưới dạng phâ... DeHocTot.com

Bài 4 - Trang 6 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


4. Viết các phép chia sau dưới dạng phân số.

a) 3 : 11 ;                         b) -4 : 7

c) 5 : (-13)                        d) x chia cho 3 (x ∈ Z).

Hướng dẫn giải.

a) \(\frac{3}{11}\) ;

b) \(\frac{-4}{7}\) ;

c)  \(\frac{5}{-13}\) ;

d) \(\frac{x}{3}\) .de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay