Bài 4 trang 68 sgk toán 6 tập 1 - 4. a) Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở h... DeHocTot.com

Bài 4 trang 68 sgk toán 6 tập 1

Toán


4. a) Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở hình 36.

4. b) Hãy ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -10 và -5 vào trục số ở hình 37.

Hình 37

Bài giải:

Gợi ý: Các bạn đếm số đoạn thẳng để điền các số vào trục.

a) -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5

b)

-10, -9, -8,-7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay