Bài 40 trang 20 sgk toán 6 tập 1 - 40. Bình Ngô đại cáo ra đời năm nào?Nă... DeHocTot.com

Bài 40 trang 20 sgk toán 6 tập 1

Toán


40. Bình Ngô đại cáo ra đời năm nào?

Năm \(\overline{abcd}\), Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo tổng kết thằng lợi của cuộc kháng chiến do Lê Lợi lãnh đạo chống quân Minh. Biết rằng \(\overline{ab}\) là tổng số ngày trong hai tuần lễ, còn \(\overline{cd}\) gấp đôi \(\overline{ab}\). Tính xem năm \(\overline{abcd}\) là năm nào ?

Bài giải:

\(\overline{ab}\) = 14; \(\overline{cd}\) = 2 . \(\overline{ab}\) = 2 . 14 = 28. Do đó \(\overline{abcd}\) = 1428.

Vậy Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo vào nằm 1428.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay