Bài 41 - Trang 24 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2 - 41. Đối với phân số ta có tính chất : ... DeHocTot.com

Bài 41 - Trang 24 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


41. Đối với phân số ta có tính chất : Nếu \(\frac{a}{b}>\frac{c}{d}\) và \(\frac{c}{d}>\frac{p}{q}\) thì \(\frac{a}{b}>\frac{p}{q}\).

Dựa vào tính chất này, hãy so sánh:

a) \(\frac{6}{7}\) và \(\frac{11}{10}\) ;               

b) \(\frac{-5}{17}\) và \(\frac{2}{7}\) ;                    

c) \(\frac{419}{-723}\) và  \(\frac{-697}{-313}\) .

Hướng dẫn giải

a) \(\frac{6}{7}<\frac{7}{7}=1\)

    \(1=\frac{10}{10}<\frac{11}{10}\) 

Do đó: \(\frac{6}{7}<\frac{11}{10}\) ;    

b) \(\frac{-5}{17}<0\) và \(\frac{2}{7}>0\) nên \(\frac{2}{7}>\frac{-5}{17}\);      

c) \(\frac{-697}{-313}=\frac{697}{313}>0\) 

    \(\frac{419}{-723}<0\)

Do đó: \(\frac{419}{-723}<\frac{-697}{-313}\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay