Bài 41 trang 79 sgk toán 6 tập 1 - ... DeHocTot.com

Bài 41 trang 79 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài tập 41. Tính:

a) (-38) + 28;               b) 273 + (-123);              c) 99 + (-100) + 101.

Bài giải:

a) (-38) + 28 =  - ( 38 - 28) = -10;                        

b) 273 + (-123) = 273 - 123 = 150;                          

c) 99 + (-100) + 101 = (99 + 101) + (-100)

                                = 200 + (-100)

                                = 200 - 100

                                =100.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay