Bài 42 trang 119 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 - Bài 42 So sánh hai đoạn thẳng AB và AC tr... DeHocTot.com

Bài 42 trang 119 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Toán


Bài 42 So sánh hai đoạn thẳng AB và AC trong hình 41 rồi đánh dấu giống nhau cho các đoạn thẳng bằng nhau.

Giải:

AB= AC= 28mm.


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay