Bài 43 trang 119 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 - Bài 43: Sắp xếp độ dài các đoạn thẳ... DeHocTot.com

Bài 43 trang 119 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Toán


Bài 43: Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB,BC,CA trong hình 45 theo thứ tự tăng dần.

Giải: 

Đo độ dài các đoạn thẳng ta được: AB=30mm;  BC= 35mm; AC= 18mm. Vậy AC<AB<BC.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay