Bài 44 trang 119 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 - Bài 44.a) Sắp  xếp độ dài các đoạn t... DeHocTot.com

Bài 44 trang 119 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Toán


Bài 44.

a) Sắp  xếp độ dài các đoạn thẳng \(AB,BC,CD,DA\) trong hình 46 theo thứ tự giảm dần.

b) Tính chu vi của \(ABCD\)  

Giải:

a) \(AB= 12mm; BC=16mm;  CD=25mm; DA=30mm\).

Vậy \(DA> CD> BC> AB\)

b) Chu vi của hình ABCD là: \(12 + 16+ 25 + 30= 83\) ( mm).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay