Bài 44 - Trang 26 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2 - ... DeHocTot.com

Bài 44 - Trang 26 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


44. Điền dấu thích hợp (<, >, = ) vào ô vuông.

Hướng dẫn giải.

Thực hiện phép cộng rồi so sánh kết quả với phân số còn lại.

ĐS. a) \(\frac{-4}{7}+\frac{3}{-7}=-1\)                              b) \(\frac{-15}{22}+\frac{-3}{22}<\frac{-8}{11}\) ;

      c) \(\frac{3}{5}>\frac{2}{3}+\frac{-1}{5}\) ;                                  d) \(\frac{1}{6}+\frac{-3}{4}<\frac{1}{14}+\frac{-4}{7}.\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay