Bài 44 trang 95 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2 - Bài 44. xem hình 55 rồi điền vào bảng sa... DeHocTot.com

Bài 44 trang 95 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Toán


Bài 44. xem hình 55 rồi điền vào bảng sau:

Tên  tam giác

Tên 3 đỉnh

Tên 3 góc

Tên 3 cạnh

  \(\Delta\)ABI

A,B,I

 

 

 \(\Delta\)AIC

 

 \(\widehat{IAC},\widehat{ACI},\widehat{CIA}\)

 

 \(\Delta\)ABC

 

 

 AB, Bc, CA

Giải:

Tên  tam giác

Tên 3 đỉnh

Tên 3 góc

Tên 3 cạnh

  \(\Delta\)ABI

A,B,I

 \(\widehat{BAI},\widehat{ABI},\widehat{AIB}\)

 AB, BI, IA

 \(\Delta\)AIC

 A,I,C

 \(\widehat{IAC},\widehat{ACI},\widehat{CIA}\)

 AI, IC, CA

 \(\Delta\)ABC

 A,B,C

 \(\widehat{BAC},\widehat{ABC},\widehat{ACB}\)

 AB, BC, CAde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay