Bài 45 - Trang 26 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2 - 45. Tìm x, biết:a) \(x=\frac{-1}{2}+\frac{3}{4... DeHocTot.com

Bài 45 - Trang 26 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


45. Tìm x, biết:

a) \(x=\frac{-1}{2}+\frac{3}{4};\)                      b) \(\frac{x}{5}=\frac{5}{6}+\frac{-19}{30}\).

Hướng dẫn giải.

Thực hiện các phép cộng rồi tìm x.

ĐS. a) \(x=\frac{1}{4};\)                     b) x = 1.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay