Bài 46 trang 121 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 - Bài 46 Gọi \(N\) là một điểm của đoạ... DeHocTot.com

Bài 46 trang 121 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Toán


Bài 46 Gọi \(N\) là một điểm của đoạn thẳng \(IK\), biết \(IN=3cm , NK=6cm\) Tính độ dài đoạn \(IK\).

Giải: 

Theo đề bài \(N\) là một điểm của đoạn thẳng \(IK\); \(N\) không trùng hai đầu mút vậy \(N\) phải nằm giữa hai điểm \(I\) và \(K\).

Ta có : \(IK= IN + NK = 3 + 6 = 9\) (cm)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay