Bài 46 - Trang 27 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2 - 46. Cho \(x=\frac{1}{2}+\frac{-2}{3}\). Hỏi giá... DeHocTot.com

Bài 46 - Trang 27 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


46. Cho \(x=\frac{1}{2}+\frac{-2}{3}\). Hỏi giá trị của x là số nào trong các số sau.

a) \(\frac{-1}{5}\) ;          b) \(\frac{1}{5}\) ;            c) \(\frac{-1}{6}\) ;           d) \(\frac{1}{6}\) ;            e) \(\frac{7}{6}\) ?

Giải.

ĐS. c) x = \(\frac{-1}{6}\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay