Bài 47 trang 121 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 - Bài 47 Gọi \(M\) là một điểm của đoạ... DeHocTot.com

Bài 47 trang 121 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Toán


Bài 47 Gọi \(M\) là một điểm của đoạn \(EF\). Biết \(EM=4cm, EF=8cm\). So sánh hai đoạn \(EM\) và \(MF\).

Giải

\(M\) là một điểm của đường đoạn thẳng \(EF, M\) không trùng với hai đầu đoạn thẳng vậy \(M\) nằm giữa \(E\) và \(F\). 

Nên ta có: \(EM+ MF= EF\).

Suy ra: \(MF=EF-EM=8-4=4\;( cm)\)

Vậy \(EM=MF\) (= 4cm)\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay