Bài 47 - Trang 28 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2 - 47. Tính nhanh.a) \(\frac{-3}{7}+\frac{5}{13}+\f... DeHocTot.com
Tải app Học Tốt mobile
để tra cứu lời giải Offline

Bài 47 - Trang 28 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


47. Tính nhanh.

a) \(\frac{-3}{7}+\frac{5}{13}+\frac{-4}{7}\) ;                       b) \(\frac{-5}{21}+\frac{-2}{21}+\frac{8}{24}\) .

Hướng dẫn giải.

a)  \(\frac{-3}{7}+\frac{5}{13}+\frac{-4}{7}= \frac{-3}{7}+\frac{-4}{7}+\frac{5}{13}=-1+\frac{5}{13}\)

   \(=\frac{-13}{13}+\frac{5}{13}=\frac{-8}{13}\).

b) \(\frac{-5}{21}+\frac{-2}{21}+\frac{8}{24}=\frac{-7}{21}+\frac{1}{3}=\frac{-1}{3}+\frac{1}{3}=0\) .de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay