Bài 48 trang 121 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1 - Bài 48 Em Hà có một sợi dây \(1,25m\). em ... DeHocTot.com

Bài 48 trang 121 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Toán


Bài 48 Em Hà có một sợi dây \(1,25m\). em dùng sợi dây đó đo chiều rộng của lớp học. Sau bốn lần căng dây đo liên tiếp thì khoảng cách giữa hai đầu dây và mép tường còn lại bằng \({1\over 5}\) độ dài sợi dây. Hỏi chiều rộng lớp học?

Giải:

Độ dài của \({1\over 5}\) sợi dây là: \({1\over 5}.1,25=0,25(m)\) 

Theo đề bài sau bốn lần căng dây đo liên tiếp thì khoảng cách giữa hai đầu dây và mép tường còn lại bằng \({1\over 5}\) độ dài sợi dây, nên chiều rộng lớp học sẽ là độ dài của bốn lần sợi dây và \({1\over 5}\) độ dài sợ dây đó.

Vậy chiều rộng lớp học là:

\(1,25.4 + 0,25 =5,25 (m)\)

Đáp số: \(5,25\;m\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay