Bài 48 - Trang 28 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2 - 48. Đố : Cắt một tấm bìa hình tròn bá... DeHocTot.com

Bài 48 - Trang 28 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


48. Đố : Cắt một tấm bìa hình tròn bán kính 2,5cm thành 4 phần không bằng nhau như hình 8.

Đố em đặt các miếng bìa đã cắt cạnh nhau để được:

a) \(\frac{1}{4}\) hình tròn ;

b) \(\frac{1}{2}\) hinh tròn ;

c) \(\frac{7}{12},\frac{2}{3},\frac{3}{4},\frac{5}{6},\frac{11}{12}\) và \(\frac{12}{12}\) hình tròn.

Hướng dẫn giải.

Ghép các miếng bìa như sau:

a) \(\frac{1}{12}+\frac{2}{12}=\frac{3}{12}=\frac{1}{4}.\)

b) \(\frac{4}{12}+\frac{2}{12}=\frac{6}{12}=\frac{1}{2}.\)

c) \(\frac{5}{12}+\frac{2}{12}=\frac{7}{12};\)                         

   \(\frac{5}{12}+\frac{2}{12}+\frac{1}{12}=\frac{8}{12}=\frac{2}{3};\)

   \(\frac{5}{12}+\frac{4}{12}=\frac{9}{12}=\frac{3}{4};\)                

   \(\frac{5}{12}+\frac{4}{12}+\frac{1}{12}=\frac{10}{12}=\frac{5}{6};\)

   \(\frac{5}{12}+\frac{4}{12}+\frac{2}{12}=\frac{11}{12};\)               

   \(\frac{5}{12}+\frac{4}{12}+\frac{2}{12}+\frac{1}{12}=\frac{12}{12}.\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay