Bài 49 trang 121 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 - Bài 49 Gọi \(M\) và \(N\) là hai điểm nằ... DeHocTot.com

Bài 49 trang 121 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Toán


Bài 49 Gọi \(M\) và \(N\) là hai điểm nằm giữa hai mút của đoạn thẳng \(AB\),Biết rẳng \(AN=BM\). So sánh \(AM\) và \(BN\). Xét cả hai trường hợp(h.25)

Giải:  Xét cả hai trường hợp sau:

a) Xét trường hợp điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(N\); Điểm \(N\) nằm giữa hai điểm \(B\) và \(M\).

- Vì \(M\) nằm giữa \(A\) và \(N\) nên \(AM= AN-MN\) (1)

-  Vì \(N\) nằm giữa \(B\) và \(M\) nên \(BN= BM - MN\)  (2)

Mà \(AN= BM\) (đề bài) nên từ (1) và (2) suy ra \(AN- MN = BM - MN\)

Do đó: \(AM = BN\).

b) Xét trường hợp điểm \(N\) nằm giữa \(A\) và \(M\); điểm \(M\) nằm giữa \(B\) và \(N\).

- Vì  \(N\) nằm giữa \(A\) và \(M\) nên \(AN + NM= AM\) (3)

- Vì \(M\) nằm giữa \(B\) và \(N\) nên \(BM + MN= BN\) (4)

Mà \(AN=BM\) (Đề bài) nên từ (3) và(4) suy ra

\(AN + NM=BM + MN\) hay \(AN=BM\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay