Bài 49 - Trang 29 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2 - ... DeHocTot.com

Bài 49 - Trang 29 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


49. Hùng đi xe đạp, 10 phút đầu đi được \(\frac{1}{3}\) quãng đường, 10 phút thứ hai đi được \(\frac{1}{4}\) quãng đường, 10 phút cuối cùng đi được \(\frac{2}{9}\) quãng đường. Hỏi sau 30 phút Hùng đi được bao nhiêu phần quãng đường ?

Hướng dẫn giải.

Sau 30 phút Hùng đi được quãng đường là :

           \(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{2}{9}=\frac{29}{36}\) (quãng đường).
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay