Bài 5 trang 127 sgk toán 6 tập 1 - ... DeHocTot.com

Bài 5 trang 127 sgk toán 6 tập 1

Toán


Cho ba điểm thẳng hàng A, B, C sao cho B nằm giữa A và C. Làm thế nào để chi đo hai lần, mà biết được độ dài của cả ba đoạn thẳng AB, BC, AC? Hãy nêu các cách làm khác nhau.

Hướng dẫn làm bài:

Vì B nằm giữa A và C nên AB + BC = AC.

Cách 1: Đo độ dài của hai đoạn thẳng AB, BC. Độ dài AC bằng tổng hai độ dài đo được.

Cách 2: Đo độ dài AB, AC. Độ dài BC bằng hiệu hai độ dài đo được.

Cách 3: Đo đọ dài BC, AC. Đo độ dài AB bằng hiệu hai độ dài đo được.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay