Bài 5 - Trang 6 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2 -  Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành ... DeHocTot.com

Bài 5 - Trang 6 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


 Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành phân số, mỗi số chỉ được viết một lần. Cũng hỏi như vậy với hai số 0 và -2.

Giải

\(\frac{5}{7}\)  và \(\frac{7}{5}\)   ;                              

 \(\frac{0}{-2}\).      de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay