Bài 5 trang 68 sgk toán 6 tập 1 - Bài 5. Vẽ một trục số và vẽ:- Những ... DeHocTot.com

Bài 5 trang 68 sgk toán 6 tập 1

Toán


Bài 5. Vẽ một trục số và vẽ:

- Những điểm nằm cách điểm \(O\) ba đơn vị,

- Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm \(0\).

Bài giải

Hai điểm \(3\) và \(-3\) cách đều điểm \(O\) ba đơn vị.

Ba cặp điểm biểu diễn ba cặp số nguyên cách đều điểm \(O\) và \(A\) và \(A'\),\(B\) và \(B'\), \(C\) và \(C'\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay