Bài 50 trang 121 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 - ... DeHocTot.com

Bài 50 trang 121 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Toán


Bài 50 Cho ba điểm \(V,A,T\) thẳng hàng. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu:

          \(TV+VA=TA\)

Giải

Đoạn thẳng xác định khi biết hai đầu mút. Từ ba điểm ta chọn hai điểm bất kì ta xác định một đoạn thẳng như vậy có \(3\) đoạn thẳng xác định từ \(3\) điểm \(V,A,T\)

Ta có: \(TV+ VA=TA\) . Vì độ dài đoạn thẳng không âm nên \(TA>TV,TA>VA\); mà \(V,A,T\) thẳng hàng nên \(V\) nằm giữa \(T\) và \(A\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay