Bài 51 trang 122 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 - Bài 51 Trên một đường thẳng, hãy vẽ b... DeHocTot.com

Bài 51 trang 122 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Toán


Bài 51 Trên một đường thẳng, hãy vẽ ba điểm V,A,T  sao cho TA=1cm, VA=2cm, VT=3cm. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Giải:

Vì ba điểm V, A, T cùng nằm trên một đường thẳng và \(TA+ VA = TV\) (Vì 1+2=3) , nên điểm A nằm giữa hai điểm T và V.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay