Bài 51 trang 82 sgk toán 6 tập 1 - ... DeHocTot.com

Bài 51 trang 82 sgk toán 6 tập 1

Toán


51. Tính:

a) 5 - (7 - 9);                        b) (-3) - (4 - 6).

Bài giải

Thực hiện phép tính trong dấu ngoặc trước.

a) 5 - (7 - 9) = 5 - [ 7 + (- 9) ] = 5 - [ - ( 9 - 7) ]

    = 5 - (- 2) = 5 + 2 = 7;

b) (-3) - (4 - 6) = (- 3) - [ 4 + (-6)] = (- 3) - [ - ( 6 - 4)]

    = (- 3) - (- 2) = ( -3) + 2 = - ( 3 - 2 ) = - 1.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay