Bài 52 trang 29 sgk toán 6 tập 2 - Điền số thích hợp vào ô trống: a ... DeHocTot.com

Bài 52 trang 29 sgk toán 6 tập 2

Toán


Điền số thích hợp vào ô trống:

a

 \({6 \over {27}}\)

 \({3 \over 5}\)

 \({5 \over {14}}\)

 \({4 \over 3}\)

 \({2 \over 5}\)

b

 \({5 \over 7}\)

 \({4 \over {23}}\)

 \({7 \over {10}}\)

 \({2 \over 7}\)

 \({2 \over 3}\)

a + b

 \({{11} \over {23}}\)

 \({8 \over 5}\)

Hướng dẫn làm bài:

a

 \({6 \over {27}}\)

\({7 \over {23}}\)

 \({3 \over 5}\)

 \({5 \over {14}}\)

 \({4 \over 3}\)

 \({2 \over 5}\)

b

 \({5 \over 7}\)

 \({4 \over {23}}\)

 \({7 \over {10}}\)

 \({2 \over 7}\)

 \({2 \over 3}\)

\({6 \over 5}\) 

a + b

\({{11} \over {27}}\) 

 \({{11} \over {23}}\)

\({{13} \over {10}}\)

 \({9 \over {14}}\)

 2

 \({8 \over 5}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay