Bài 53 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 - Bài 53 Trên tia \(Ox\), vẽ hai  đoạn thẳ... DeHocTot.com

Bài 53 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Toán


Bài 53 Trên tia \(Ox\), vẽ hai  đoạn thẳng \(OM\) và \(ON\) sao cho \(OM = 3cm, ON = 6cm\). Tính \(MN\), so sánh \(OM\) và \(MN\).

Giải:

Trên tia \(Ox\) cho \(2\) điểm \(M,N\) mà \(OM < ON\; ( 3<6)\) nên điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(N\).

Do đó: \(OM+MN=ON\);

Suy ra \(MN=ON-OM= 6-3=3\) (cm).

Vậy \(OM=MN=3 \) cm.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay