Bài 54 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 - Bài 54. Trên tia \(Ox\), vẽ ba đoạn thẳng... DeHocTot.com

Bài 54 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Toán


Bài 54. Trên tia \(Ox\), vẽ ba đoạn thẳng \(OA,OB,O C\) sao cho \(OA=2cm , OB=  5cm, OC=8 cm\). So sánh \(BC\) và \(BA\).

Giải:

 

Ta có \(OA,OB,OC\) thuộc trên tia \(Ox\), \(OA=2cm , OB=  5cm, OC=8 cm\).

\(OA<OB\) nên \(A\) nằm giữa \(O\) và \(B\) do đó: \(BA=OB-OA=5-2=3cm\)

\(OB<OC\) nên \(B\) nằm giữa \(O\) và \(C\) do đó: \(BC=OC-OB=8-5=3cm\)

Vậy \(BC=BA=3cm\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay