Bài 54 trang 30 sgk toán 6 tập 2 - Trong vở bài tập của bạn An có bài làm... DeHocTot.com

Bài 54 trang 30 sgk toán 6 tập 2

Toán


Trong vở bài tập của bạn An có bài làm sau:

a) \({{ - 3} \over 5} + {1 \over 5} = {4 \over 5}\)

b) \({{ - 10} \over {13}} + {{ - 2} \over {13}} = {{ - 12} \over {13}}\)

c) \({2 \over 3} + {{ - 1} \over 6} = {4 \over 6} + {{ - 1} \over 6} = {3 \over 6} = {1 \over 2}\)

d) \({{ - 2} \over 3} + {2 \over { - 5}} = {{ - 2} \over 3} + {{ - 2} \over 5} = {{ - 10} \over {15}} + {{ - 6} \over {15}} = {{ - 4} \over {15}}\)

Hãy kiểm tra lại các đáp số và sửa lại chỗ sai (nếu có).

Hướng dẫn làm bài:

Lỗi sai ở câu (a) và câu (d). Sửa lại như sau

a) \({{ - 3} \over 5} + {1 \over 5} = {{ - 2} \over 5}\)

b) \({{ - 2} \over 3} + {2 \over { - 5}} =  \ldots  = {{ - 16} \over {15}}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay