Bài 55 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 - Bài 55 Gọi \(A,B\) là hai điểm trên tia \(... DeHocTot.com

Bài 55 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Toán


Bài 55 Gọi \(A,B\) là hai điểm trên tia \(Ox\). Biết \(OA= 8cm, AB= 2cm\). Tình \(OB\). Bài toán có mấy đáp số.

Giải

 Có hai trường hợp xảy ra:

- Trường hợp 1: \(A\) nằm giữa \(O\) và \(B\).

Ta có: \(OB=OA+ AB=8 +2 =10 cm\).

- Trường hợp 2: \(B\) nằm giữa \(O\) và \(A\). Ta có: \(OB+ BA= OA\)

Suy ra \(OB=OA-BA \Rightarrow OB= 8 – 2 = 6(cm)\).

Vậy bài toán có hai đáp số là \(10 cm\) và \(6 cm\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay