Bài 55 trang 30 sgk toán 6 tập 2 - Điền số thích hợp vào ô trống. Chú ý... DeHocTot.com

Bài 55 trang 30 sgk toán 6 tập 2

Toán


Điền số thích hợp vào ô trống. Chú ý rút gọn kết quả (nếu có thể):

+

 \({{ - 1} \over 2}\)

 \({5 \over 9}\)

 \({1 \over {36}}\)

 \({{ - 11} \over {18}}\)

 \({{ - 1} \over 2}\)

 - 1

 

 

 

\({5 \over 9}\)

 

 

 

 

 \({1 \over {36}}\)

 

 

 

 

 \({{ - 11} \over {18}}\)

 

 

 

 

Hướng dẫn làm bài:

+

 \({{ - 1} \over 2}\)

 \({5 \over 9}\)

 \({1 \over {36}}\)

 \({{ - 11} \over {18}}\)

 \({{ - 1} \over 2}\)

 - 1

 \({1 \over {18}}\)

 \({{ - 17} \over {36}}\)

 \({{ - 10} \over 9}\)

\({5 \over 9}\)

 \({1 \over {18}}\)

 \({{10} \over 9}\)

 \({7 \over {12}}\)

 \({{ - 1} \over {18}}\)

 \({1 \over {36}}\)

 \({{ - 17} \over {36}}\)

 \({7 \over {12}}\)

 \({1 \over {18}}\)

 \({{ - 7} \over {12}}\)

 \({{ - 11} \over {18}}\)

 \({{ - 10} \over 9}\)

 \({{ - 1} \over {18}}\)

 \({{ - 7} \over {12}}\)

 \({{ - 11} \over 9}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay