Bài 56 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 - Bài 56 Cho đoạn thẳng \(AB\) dài \(4 cm\). ... DeHocTot.com

Bài 56 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Toán


Bài 56 Cho đoạn thẳng \(AB\) dài \(4 cm\). Trên tia  \(AB\) lấy điểm \(C\) sao cho \(AC=1cm\).

a) Tính \(CB\)

b) Lấy điểm \(D\) thuộc tia đối của tia \(BC\) sao cho \(BD=2cm\). Tính \(CD\).

Giải: a) Trên tia \(AB\) có hai điểm \(C,B\) mà \(AC< AB(1<4)\) nên \(C \) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\).

Do đó: \(AC+ CB= AB;  1+ CB=4; CB= 3(cm)\)

b) Điểm \(D\) thuộc tia đối của tia \(BC\) nên điểm \(B\) nằm giữa \(C\) và \(D\), đó đó: \(CD = CB+BD=3+2=5(cm)\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay