Bài 56 trang 31 sgk toán 6 tập 2 - Tính nhanh giá trị của các biểu thức sa... DeHocTot.com

Bài 56 trang 31 sgk toán 6 tập 2

Toán


Tính nhanh giá trị của các biểu thức sau:

\(A = {{ - 5} \over {11}} + \left( {{{ - 6} \over {11}} + 1} \right)\)

\(B = {2 \over 3} + \left( {{5 \over 7} + {{ - 2} \over 3}} \right)\)

\(C = \left( {{{ - 1} \over 4} + {5 \over 8}} \right) + {{ - 3} \over 8}\)

Hướng dẫn làm bài

\(A = \left( {{{ - 5} \over {11}} + {{ - 6} \over {11}}} \right) + 1 = {{ - 11} \over {11}} + 1 =  - 1 + 1 = 0\)

\(B = \left( {{2 \over 3} + {{ - 2} \over 3}} \right) + {5 \over 7} = 0 + {5 \over 7} = {5 \over 7}\)

\(C = {{ - 1} \over 4} + \left( {{5 \over 8} + {{ - 3} \over 8}} \right) = {{ - 1} \over 4} + {2 \over 8}= {{ - 1} \over 4} + {1 \over 4} = 0\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay