Bài 57 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 - ... DeHocTot.com

Bài 57 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Toán


Bài 57 Đoạn thẳng \(AC\) dài \(5cm\). Điểm \(B\) nằm  giữa \(A\) và \(C\) sao cho \(BC= 3cm\).

a) Tính \(AB\).

b) Trên tia đối của tia \(BA\) lấy điểm \(D\) sao cho \(BD= 5cm\). so sánh \(AB\) và \(CD\).

Giải

a, Điểm \(B\) nằm giữa \(A\) và \(C\) nên \(AB+BC = AC\);

\(AB=AC – BC = 5 – 3 = 2 (cm)\).

b) Hai tia \(BC\) và \(BD\) trùng nhau (vì đều là tia đối của tia \(BA\)). Trên tia \(BC\) có \(BC< BD(3<5)\) nên \(C\) nằm giữa \(B\) và \(D\). Suy ra \(BC+CD= BD; CD=BD – BC= 5 -3 = 2(cm)\).

Vậy \(AB=CD(= 2cm)\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay