Bài 57 trang 85 sgk toán 6 tập 1 - ... DeHocTot.com

Bài 57 trang 85 sgk toán 6 tập 1

Toán


57. Tính tổng:

a) (-17) + 5 + 8 + 17;                     b) 30 + 12 + (-20) + (-12);

c) (-4) + (-440) + (-6) + 440;           d) (-5) + (-10) + 16 + (-1).

Bài giải:

HD: Đổi chỗ các số hạng trong tổng để hai số đối nhau đứng liền nhau.

 a) (-17) + 5 + 8 + 17 = (-17)  + 17+ 5 + 8= 0+ 5 + 8= 13;

 

Tương tự hai câu còn lại ĐS b) 10; c) -10; d) 0.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay