Bài 58 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 - Bài 58. Vẽ đoạn thẳng \(AB\) dài \(3.5 cm... DeHocTot.com

Bài 58 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Toán


Bài 58. Vẽ đoạn thẳng \(AB\) dài \(3.5 cm\) và nói cách vẽ.

Giải 

Vẽ đường thẳng \(a\) tùy ý, trên đường thẳng \(a\) lấy một điểm \(A\) bất kì. Dùng Compa lấy \(1\) đường tròn bán kính \(3.5cm\), quay một vòng tâm \(A\) bán kính \(3,5cm\); đường tròn đó cắt \(a\) tại \(2\) điểm ta chọn một trong hai điểm đó ta được \(B\). Như vậy ta được đoạn thẳng \(AB= 3,5 cm\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay