Bài 58 - Trang 33 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2 - ... DeHocTot.com

Bài 58 - Trang 33 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Toán


58. Tìm số đối của các số:

                 \(\frac{2}{3}\) , -7 , \(\frac{-3}{5}\) , \(\frac{-4}{7}\) , \(\frac{6}{11}\) , 0 , 112.

Hướng dẫn giải.

                 \(\frac{-2}{3}\) , 7 ,  \(\frac{3}{5}\) , \(\frac{4}{7}\) , \(\frac{-6}{11}\) , 0 , -112.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay