Bài 59 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 - Bài 59 Trên tia \(Ox\), cho ba điểm \(M,N,P\)... DeHocTot.com

Bài 59 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Toán


Bài 59 Trên tia \(Ox\), cho ba điểm \(M,N,P\) biết \(OM=2cm, ON=3cm,OP=3,5 cm\). Hỏi trong ba điểm \(M,N,P\) thì điểm nào nằm giữa hai điểm  còn lại? vì sao?

Giải:

- Trên tia \(Ox\) có \(OM< ON(2<3)\) nên

điểm \(M\) nằm giữa \(O\) và \(N\) do đó hai tia \(NO\) và \(NM\) trùng nhau     (1).

- Trên tia \(Ox\) có \(ON<OP(3<3,5)\) nên \(N\) nằm giữa \(O\) và \(P\) do đó tia \(NO\) và \(NP\) đối nhau   (2)

Từ  (1) và (2) suy ra hai tia \(NM\) và \(NP\) đối nhau. Do đó điểm \(N\) nằm giữa hai điểm \(M\) và \(P\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay