Bài 6 trang 96 sgk toán 6 tập 2 - Cho góc 600. Vẽ tia phân giác của góc ấy... DeHocTot.com

Bài 6 trang 96 sgk toán 6 tập 2

Toán


Cho góc 600. Vẽ tia phân giác của góc ấy.

Hướng dẫn làm bài:

Vẽ một tia nằm giữa hai cạnh của góc sao cho tia này tạo với một cạnh của góc một là .

Giả sử \({\widehat {xOy}}\) = 60o. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy.

Ta có: \(\widehat {xOt} = {{\widehat {xOy}} \over 2} = {{{{60}^0}} \over 2} = {30^0}\)

- Trên một nửa mặt phẳng chứa tia Oy bờ chứa tia Ox vẽ tia Ot sao cho góc xOt = 30o

Khi đó: Ot là tia phân giác của góc xOy.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay