Bài 60 trang 125 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 - Bài 60 Trên tia \(Ox\), vẽ hai điểm \(A,B\)... DeHocTot.com

Bài 60 trang 125 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Toán


Bài 60 Trên tia \(Ox\), vẽ hai điểm \(A,B\) sao  cho \(OA=2 cm, OB = 4cm\).

a) Điểm \(A\) có nằm giữa hai điểm \(O\) và \(B\) không ?

b) So sánh \(OA\) và \(AB\).

c) Điểm \(A\) có phải là trung điểm của đoạn \(OB\) không? Vì sao?

Giải:

a)Điểm \(A\) nằm giữa \(O\) và \(B\) vì \(A\) và \(B\) đều nằm trên tia \(Ox\) và \(OA<OB\).

b)  \(OA+AB=OB\)

\(\Rightarrow AB=OB-OA=4-2=2cm\)

Do đó: \(OA=AB=2cm\)

c) Điểm \(A\) nằm giữa \(O\) và \(B\)  và \(OA=AB\)

Vậy \(A\) là trung điểm của \(OB\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay