Bài 61 trang 126 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 - Bài 61 Cho hai tia đối nhau Ox, Ox’. Trên ... DeHocTot.com

Bài 61 trang 126 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Toán


Bài 61 Cho hai tia đối nhau Ox, Ox’. Trên tia Ox vẽ điểm A sao cho OA=2 cm. trên tia Ox’ vẽ điểm B sao cho OB= 2cm . Hỏi O có là trung điểm của đoạn AB không ? vì sao?

Giải:

\(A\in Ox,\,\, B\in Ox'\) mà Ox, Ox' đối nhau nên hai tia OA,OB đối nhau do đó O nằm giữa A và B.

Lại có \(OA=OB=2cm\) nên O là trung điểm của AB.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay