Bài 63 trang 34 sgk toán 6 tập 2 - Điền phân số thích hợp vào ô vuông:Hư... DeHocTot.com

Bài 63 trang 34 sgk toán 6 tập 2

Toán


Điền phân số thích hợp vào ô vuông:

Hướng dẫn làm bài:

Coi phân số phải tìm là x rồi vận dụng quy tắc chuyển vế để tìm x.

Chẳng hạn: \({\rm{c}}){1 \over 4} - x = {1 \over {20}}\). Chuyển vế ta được:

\(x = {1 \over 4} - {1 \over {20}} = {{5 - 1} \over {20}} = {4 \over {20}} = {1 \over 5}\)

Đáp số: \(a){{ - 3} \over 4};b){{11} \over {15}};c){1 \over 5};d){{ - 8} \over {13}}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay