Bài 63 trang 87 sgk toán 6 tập 1 - 63. Tìm số nguyên x, biết rằng tổng củ... DeHocTot.com

Bài 63 trang 87 sgk toán 6 tập 1

Toán


63. Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số: 3, -2 và x bằng 5.

Bài giải:

Ta có đẳng thức tìm x như sau:

3 + (-2) + x = 5

   1        + x = 5

                x = 5 - 1

                x = 4

Đáp số: x = 4.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay