Bài 64 trang 34 sgk toán 6 tập 2 - Hoàn thành các phép tính:a) \({7 \over 9} - {... DeHocTot.com

Bài 64 trang 34 sgk toán 6 tập 2

Toán


Hoàn thành các phép tính:

a) \({7 \over 9} - { \ldots  \over 3} = {1 \over 9}\)

b) \({1 \over  \ldots } - {{ - 2} \over {15}} = {7 \over {15}}\)

c) \({{ - 11} \over {14}} - {{ - 4} \over  \ldots } = {{ - 3} \over {14}}\)

d) \({ \ldots  \over {21}} - {2 \over 3} = {5 \over {21}}\)

Hướng dẫn làm bài:

Thay dấu ba chấm bởi x rồi tìm x.

Chẳng hạn: \(a){7 \over 9} - {x \over 3} = {1 \over 9}\) . Từ đó suy ra: \({x \over 3} = {7 \over 9} - {1 \over 9}\) hay \({x \over 3} = {6 \over 9} = {2 \over 3}\)

Vậy x = 2

Đáp số: a) x = 2 ; b) x = 3; c) x = 7; d) x =19.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay