Bài 65 trang 126 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 - Bài 65 Đo các đoạn thẳng \(AB, BC, CD, CA\... DeHocTot.com

Bài 65 trang 126 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Toán


Bài 65 Đo các đoạn thẳng \(AB, BC, CD, CA\) rồi điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Điểm \(C\) là trung điểm của … vì…

b) Điểm \(C\) không là trung điểm của … vì \(C\) không thuộc đoạn thẳng \(AB\).

c) Điểm \(A\) không là trung điểm của \(BC\) vì …

Giải

a) \(DB\);

    \(C\) nằm giữa \(B,D\) và \(CB= CD(2,5cm)\).

b) \(AB\);

c) \(A\) không nằm giữa \(B\) và \(C\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay